For virksomhedsledere

 • Hvilke behov har dine kunder, som du kan opfylde bedre end dine konkurrenter?

Strategi

Virksomhedens strategi skal være krystalklar og tydeligt vise, hvordan virksomheden skaber værdi for kunderne og adskiller sig fra konkurrenterne:

Hvem?

•Hvem er kunderne?
•Hvor er de placeret i værdikæden?

Hvad?

•Hvad tilbydes til kunderne?
•Hvilken værdi skabes for kunderne?

Hvordan?

•Hvordan nås kunderne?
•Hvilke distributionskanaler anvendes?

En strategi viser den valgte vej, til at virksomheden når sine strategiske mål. En strategiplan er et levende dokument – et værktøj som løbende justeres, bruges til at vurdere, hvor der skal sættes ind, om nye forretningsmuligheder skal forfølges, eller om eksisterende skal afvikles.

Strategiplanen er ikke en ”spændetrøje”, men snarere et landkort som udpeger målet, beskriver terrænet og den valgte rute efter de kendte eller formodede forhold.

Resultaterne og tendenserne skal løbende måles og registreres, og nødvendige justeringer i strategiplanen gennemføres.

Læs mere om praktiske eksempler på strategiudvikling, fokus og vækst på:

StrategiFokus.dk

PSB-Management kan hjælpe dig med at udvikle og gennemføre slagkraftige strategier.

 • photo

  Hvem er kunden?


  photo

  Hvad tilbydes kunden?


  photo

  Hvordan nås kunden?