For virksomhedsledere

 • photo

  Strategi, resurser og nøgletal er 3 vigtige værktøjer til at nå de aftalte mål.

For virksomhedsledere

Som virksomhedsleder er det din vigtigste opgave at udvikle virksomheden i den retning og nå de mål, som der er aftalt med virksomhedens bestyrelse eller ejere.

De 3 vigtigste værktøjer hertil er strategi, resurser og nøgletal:

Strategi
 • Strategien skal være krystalklar og tydeligt vise, hvordan virksomheden skaber værdi for kunderne og adskiller sig fra konkurrenterne.
Resurser
 • Resurserne skal passe som ”hånd i handske” med strategien.
Nøgletal
 • Driften skal vise positive resultater, og nøgletallene skal være fremadrettede for at vise det fremtidige potentiale

Strategi, resurser og nøgletal er de centrale værktøjer, du som virksomhedsleder
skal forholde dig til for at nå de aftalte mål. Ultimativt handler det om at øge eller realisere virksomhedens værdi for dens ejere. Men det er samtidigt din opgave at arbejde mod at realisere ejernes vision for virksomheden, og at gøre det indenfor rammerne af de værdier ejerne ønsker skal gennemsyre virksomheden samt den mission ejerne har med virksomheden.

Læs mere om strategi, resurser og nøgletal på de efterfølgende sider

Måske skal du også læse om digitale strategier her =>

 • Mission: Det grundlæggende formål med virksomheden

  Værdier: De grundholdninger som skal gennemsyre virksomheden.

  Vision: Billedet på den tilstand, som virksomheden skal komme i indenfor en fastlagt tid.

  Mål: De målbare resultater som virksomheden skal nå for at realisere visionen.

  Strategier: Den retning som er besluttet for at nå de aftalte mål.

  Handlingsplaner: Hvem gør hvad og hvornår for at gennemføre strategien

  Opfølgning: Regelmæssigt eller ad hoc.