Samarbejde

 • photo
 • PSB-Management indgår gerne i samarbejde med andre virksomhedskonsulenter.
 • photo

For virksomhedskonsulenter

PSB-Management har allerede i dag et stort netværk af virksomhedskonsulenter, som kan indgå i et projektsamarbejde om at løse konkrete kundeopgaver.

PSB-Management er altid åben overfor en dialog, hvis du også arbejder som virksomhedskonsulent, og du kan se nogle muligheder for et samarbejde eller måske blot lidt gensidig sparring omkring modeller, værktøjer eller erfaringer med virksomhedsudvikling.

PSB-Management har følgende idégrundlag:

Mission: At hjælpe virksomhedsejere og virksomhedsledere med at øge eller realisere værdien af deres virksomhed.

Værdier: Viden er den eneste resurse, som forøges ved brug og deling. Tid er kostbar, men omtanke betaler sig . Ærlighed varer længst, og en positiv indstilling øger sandsynligheden for at skabe værdi for både virksomhedsejer, virksomhedsleder og virksomhedskonsulent.

Du er også meget velkommen til at læse og kommentere på en af de 3 nedenstående blogs, hvor jeg skriver om strategi- og virksomhedsudvikling:

SMExO.dk

StrategiFokus.dk

EjerlederFokus.dk

Eller du kan kontakte PSB-Management:

 • Litteratur om modeller, værktøjer eller erfaringer med virksomhedsudvikling som kan anbefales:

  • “FOCUS The future of your company depends on it”, Al Ries
  • “Good to Great”, Jim Collins
  • “Built to sell”, John Warrillow
  • “Blue Ocean Strategy”, W. Chan Kim & Renée Mauborgne
  • “Competitive Advantage”, Michael E. Porter
  • “Den strategiske hjerne”, Kenichi Ohmae
  • “Strategi med mening”, Mark Holst-Mikkelsen & Flemming Poulfelt
  • “Unik nu .. eller aldrig”, Jesper Kunde
  • “Scaling Up”, Verne Harnish
  • “Exponential Organizations”, Salim Ismail